آموزش ویدیویی برنامه نویسی فرانت اند

بدون امتیاز 0 رای
800,000 تومان

ساعتها آموزش برنامه نویسی فرانت اند از صفر  تا صد

204
800,000 تومان

دوره خصوصی برنامه نویسی فرانت اند

بدون امتیاز 0 رای
16,000,000 تومان

آموزش خصوصی  برنامه نویسی فرانت اند از صفر تا ورود به بازار کار. هشتاد ساعت آموزش، با کمترین نیاز به…

0
16,000,000 تومان

دوره نیمه خصوصی برنامه نویسی فرانت اند

بدون امتیاز 0 رای
7,200,000 تومان

آموزش نبمه خصوصی  برنامه نویسی فرانت اند آموزش نیمه خصوصی برنامه نویسی فرانت اند از صفر تا ورود به بازار…

0
7,200,000 تومان